Handelskalender

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Kalender uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
2020 Movestic Global ESG Movestic Offensiv Movestic Försiktig Movestic Balanserad
Januari 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6
Februari        
Mars        
April 10, 13 10, 13 10, 13 10, 13
Maj 8, 21, 25 8, 21, 25 8, 21, 25 8, 21, 25
Juni 19 19, 23 19, 23 19, 23
Juli 3 3 3 3
Augusti 31 31 31 31
September 7 7 7 7
Oktober 12 12 12 12
November 11, 26 11, 26 11, 26 11, 26
December 24, 25, 28, 31 24, 25, 28, 31 24, 25, 28, 31 24, 25, 28, 31