Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Global, Movestic Global ESG, Movestic Balanserad, Movestic Offensiv och Movestic Försiktig om att inget värde kommer att sättas i fonden den 18 januari på grund av helgdag i USA. Fonderna är till stor del investerade i värdepapper som handlas på USA-börsen. Nästa handelsdag i fonderna är därför 19 januari.

X

Handelskalender

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Kalendern uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
2021

Movestic

Global ESG

Movestic
Offensiv
Movestic
Försiktig
Movestic
Balanserad

Movestic 

Global

Januari 6, 18 6, 18 6, 18  6, 18  6, 18
Februari 15 15 15 15 15
Mars          
April 2 2 2 2 2
Maj 3, 13, 31 3, 13, 24, 31 3, 13, 24, 31 3, 13, 24, 31 3, 31
Juni 25 25 25 25 25
Juli 5 5 5 5 5
Augusti 30 30 30 30  
September 6 6 6 6 6
Oktober          
November 25 25 25 25 25
December 24, 27, 28, 31 24, 27, 28, 31 24, 27, 28, 31 24, 27, 28, 31 24, 31