Fondpaket
Våra fondportföljer
Vår målsättning är att ta fram intressanta fondlösningar som utmanar marknadens befintliga utbud och skapar mervärde för våra kunder.
Fondportföljer där vi tar hand om ditt kapital
Vi förvaltar fondportföljer som är en del av de produkter som finns i Movestic Liv & Pensions fondutbud.

Genom våra portföljer tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompentens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

 

Med våra fondportföljer får du: 

  • Tillgång till bra fondförvaltare med dokumenterad förvaltningskompetens och gott resultat
  • Riskspridning genom placeringar i fonder med olika tillgångsslag och avkastningsmönster
  • Kontinuerlig översyn och justering av fondsammansättningen med anledning av att marknaden förändras och fondernas samspel förändras

Se handelskalender för våra fondportföljer.

 

Movestic Avancera

Movestic Avancera gör det möjligt för sparare med försäkring hos Movestic Liv & Pension att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång. Läs mer hos Movestic Liv & Pension 

 
Tänk på att: historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Läs mer

försiktig
Movestic Försiktig
Kan passa dig som vill ha en trygg placering med långsiktigt stabil värdeutveckling.
Multifond balanserad
Movestic Balanserad
Kan passa dig som är beredd att ta lite risk för att ha möjlighet till god avkastning.
Multifond
Movestic Offensiv
Kan passa dig som vill ta lite högre risk för att öka möjligheten till högre avkastning.
Global ESG
Movestic Global ESG
Kan passa dig som vill ha en global hållbarhetsfond.

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780