Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Global, Movestic Global ESG, Movestic Balanserad, Movestic Offensiv och Movestic Försiktig om att inget värde kommer att sättas i fonden den 18 januari på grund av helgdag i USA. Fonderna är till stor del investerade i värdepapper som handlas på USA-börsen. Nästa handelsdag i fonderna är därför 19 januari.

X
Beskrivning av risk
I fondens faktablad (KIID) finns en riskindikator som beskriver fondens risk. Riskindikatorn är uppbyggd enligt en europeisk standard och är därför ett bra sätt att jämföra fonders risker.

Risken redovisas i sju riskklasser, där 1 är lägsta riskklassen och 7 den högsta. Viktigt att observera är att riskklass 1 inte är riskfri.

Riskklassen grundas på fondens volatilitet, det vill säga fondens kursförändringar. Beräkningen på kursförändringen sker på historiska resultat under normalt en femårsperiod. När en fond har kortare livstid än fem år kan jämförelseindex användas för att beräkna fondens volatilitet.

Att riskindikatorn baseras på historiska resultat är endast en indikation på framtida risknivå. Riskklassen kan därav ändras när fondens volatilitet ändras under en viss period.

Här är en generell bedömning av riskklasserna:

Riskklass Bedömning
1-3 låg risk
4-5 medel risk
6-7 hög risk

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780