Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Global, Movestic Global ESG, Movestic Balanserad, Movestic Offensiv och Movestic Försiktig om att inget värde kommer att sättas i fonden den 18 januari på grund av helgdag i USA. Fonderna är till stor del investerade i värdepapper som handlas på USA-börsen. Nästa handelsdag i fonderna är därför 19 januari.

X